Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Asistenta sociala

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor acţionează prin mijloace legale pentru acordarea unor facilitaţi de ordin social pacienţilor aflaţi în dificultate.

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor, prin partenerii săi sau direct, acorda asistenţă socială oferind unele servicii sau bunuri, direct sau prin subcontractare, din cadrul activităţilor conexe actului medical, precum şi a ale servicii ce vin în sprijinul pacienţilor în general - activităţi economice directe cu caracter accesoriu, în stransă legătură cu scopurile şi obiectivele sale.

Asociaţia promovează şi apără dreptul la asistenţă religioasă şi crează facilităţi privind accesul la serviciile religioase pentru pacienţii aflaţi în îngrijire intraspitalicească sau ambulatorie.

De asemenea, acţionarea prin mijloace legale privind aplicarea procedurilor Europene în vigoare referitoare la rambursarea serviciilor de sănătate transfrontaliere, pentru a permite pacienţilor să compare şi să aleagă cel mai potrivit tratament şi sprijinirea pacienţilor pentru a acţiona în justiţie pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea acestor proceduri.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare