Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR
Asociatia M.A.M.A.

oBesityday

Despre noi (11)

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor are autonomie funcţională şi este organizată la nivel naţional prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti.Între asociaţie şi filialele judeţene/mun.Bucureşti există raporturi de autonomie funcţională şi organizatorică în limitele legale, ale Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi în limitele deciziilor organelor de conducere ale asociaţiei la nivel naţional.Filialele judeţene, respectiv filiala mun. Bucureşti, sunt organizate ca structuri teritoriale, în conditiile legii şi nu pot funcţiona în afara Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor.Filiala Bucuresti Filiala Argeş - sediu Piteşti Filiala Bacău - sediu Bacău Filiala Constanţa - sediu NavodariFiliala Giurgiu - sediu…
Titlul de Membru de onoare se acordă persoanelor care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor pacienţilor, celor care au contribuţii remarcabile la dezvoltarea sistemului de sănătate, celor care au avut realizări remarcabile privind aplicarea şi dezvoltarea unor proceduri medicale şi a unor tehnologii privind asigurarea sănătăţii pacienţilor.Membrii cu titlul de onoare sunt înscrişi în Cartea de Onoare a Asociaţiei.Conferirea titlului de Membru de onoare al Asociaţiei este de competenţa Consiliului director şi se face prin nominalizare acceptata de persoana în cauză, la propunerea oricărui membru al Asociaţiei.Pierderea calităţii de membru cu titlul de onoare…
Membrii sustinatori ai asociaţiei, sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au exprimat în scris voinţa de sustinere în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor asociaţiei şi carora li s-a atribuit aceasta calitate în conditii statutare.Membrii sustinatori ai asociaţiei pot fi şi persoanele fizice sau juridice autorizate care au competenţe atestate potrivit legii sau, dupa caz, abilităţi recunoscute de asociaţie, în domenii ce acopera realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.Membrii sustinatori ai asociaţiei pot efectua prestatii în mod voluntar sau plătit, în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.Atribuirea calitatii de membru sustinator este de competenţa Consiliului director şi se face în urma încheierii…
Membrii simpatizanţi sunt persoane care s-au înscris în asociaţie, cu această titulatură şi pot activa în mod voluntar, sub diverse forme, în limitele legii, la activităţile Asociaţiei.Membrii simpatizanţi pot activa în mod voluntar sau platit, sub diverse forme, în limitele legii şi a statutului, la activităţile Asociaţiei.Pierderea calităţii de membru simpatizant se face la cererea titularului.Asociaţia poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea unor activităţi promovate de Asociaţie, premii şi recompense constând în: premii în bani, obiecte, servicii etc.Recunoaşterea activităţii depusă de orice persoană fizică sau juridică, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general,…
Membrii asociaţi sunt persoanele care şi-au exprimat în scris voinţa de asociere şi carora li s-a atribuit aceasta calitate în conditii statutare.Nu pot avea calitatea de membri asociaţi persoanele aflate în incompatibile cu această calitate.Sunt incompatibile cu calitatea de membru asociat persoanele care fac parte din structurile organelor de conducere ale instituţiilor de autoritate publică, care au activităţi de reglementare, de conducere, de finanţare sau de control în domeniul sănătăţii, sau se află în conflict de interese, precum şi persoane care fac parte din structurile de conducere sau control ale altor organizaţii ce au ca scop principal de activitate protecţia…
Membri asociati fondatori sunt persoanele care, prin vointa de asociere, au constituit asociatia.Lista membrilor asociati fondatori: Barbu Vasile; Pica Agatha-Cristina; Damian Sorica; Barbu Andrei-Eugen; Andrei Elena; Halau Elena; Boros Gheorghe; Rugeanu Stefania; Rugeanu Niculae; Stanica Petruta; Stanica Ioana-Milena; Balauta Stan; Balauta Doinita; Racoreanu Dana-Bianca; Komuves Vigh Margareta-Eleonora; Ciolacu Viorica; Niculescu Marieta; Junie Adriana; Idelovici Moise. Membri asociati fondatori au urmatoarele drepturi: să aleagă şi să fie alesi în structurile de conducere ale Asociaţiei; să beneficieze de drepturile prevăzute în statut pentru calitatea de pacient protejat; să participe la dezbaterea tuturor problemelor asociaţiei şi să-şi exprime în mod liber punctul de…
Membrii pacienţi protejaţi sunt persoane care s-au înscris în asociaţie cu scopul de a fi protejaţi şi reprezentaţi, în limitele scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.Prin pacient protejat se întelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate, care beneficiează de drepturile prevăzute de lege privind drepturile pacientului, precum şi de drepturile prevăzute de statutul asociaţiei.Membrii pacienţi protejaţi pot activa, dupa caz, în mod voluntar sau platit, sub diverse forme, în limitele legii şi ale statutului, la activităţile asociaţiei.Pierderea calităţii de membru pacient protejat se face la cererea titularului sau prin retragerea calităţii de către asociaţie, în cazul nerespectării statutului sau…
Categorii de membri: membrii pacienţi protejaţi; membrii cu titlul de onoare; membrii susţinători; membrii simpatizanţi; membrii asociaţi; membrii asociaţi fondatori. CUM DEVIN MEMBRU AL ASOCIAŢIEI?Pot fi membri ai asociaţiei persoane sănătoase sau bolnave, fără discriminare, cetăţeni români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi persoane juridice, după caz, care acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.Calitatea de membru al asociaţiei poate fi obţinută la cerere pentru următoarele categorii de membri: membri ai asociaţiei pacienţi protejaţi; membri ai asociaţiei susţinători; membri asociaţi; membri simpatizanţi. Calitatea de membru al asociaţiei este atribuită de…
Art. 1. Denumirea Asociaţiei este: "ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR", denumită în continuare Asociaţia.Art. 2. (1) "ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR" este constituită în memoria doamnei avocat VERA BARBU (1955 - 2007), fost pacient şi victimă a sistemului de sănătate deficitar din România şi unul din iniţiatorii constituirii acestei asociaţii.(2) Prin voinţa membrilor fondatori, prevederea de la alin. (1) va fi prevăzută în statutul Asociaţiei pe toată durata sa de funcţionare. Această prevedere nu va putea fi modificată sau eliminată.Art. 3. Asociaţia este o organizaţie nonguvernamentală, de drept privat, fără scop lucrativ, independentă, apolitică, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, înfiinţată…
Structura de conducere executivaPreşedinte: Vasile Barbue-mail: vasile.barbu@protectiapacientilor.rotel.: +4 0735.366.900 , +4 0761.261.391Departament Pr&MarketingAnca Surugiu - Marketing Managere-mail: office@protectiapacientilor.roanca.surugiu@protectiapacientilor.rotel.: +4Monica Radulescu - Pr Managere-mail: pr@protectiapacientilor.rotel.: +4Departamentul FinanciarEc. Doinita Mogae-mail: financiar@protectiapacientilor.rotel.:Direcţia Asistenţă MedicalăDr. Agatha Picae-mail: medical@protectiapacientilor.roDirecţia Îngrijire MedicalăAs. Pr. Elena Andreie-mail: ingrijire@protectiapacientilor.roDirecţia Asistenţă Socialăe-mail: social@protectiapacientilor.roDirecţia Asistenţă JuridicăAv. Sorica Damiane-mail: juridic@protectiapacientilor.roDepartamentul AdministrativEc. Gheorghe Boroşe-mail: administrativ@protectiapacientilor.roDirecţia Tehnica Medicalae-mail: tehnicamed@protectiapacientilor.roConsiliul de conducerePreşedinte - Vasile BarbuPrim-Vicepreşedinte - Dr. Agatha PicaVicepreşedinte - Av. Sorica DamianVicepreşedinte - As. Pr. Elena AndreiMembru - Ştefania RugeanuMembru - Gheorghe BoroşMembru - Elena HalauMembru - Petruţa StănicăMembru - Stan BălăuţăMembru Supleant - Nicolae RugeanuMembru Supleant - Andrei BarbuMembru Supleant - Marieta NiculescuMembru…

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare