Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Donarea de sange

Sangele este un produs care nu poate fi cumparat, nu poate fi produs si nu poate fi obtinut decat prin bunavointa celui de langa noi.
In tarile europene, procentele de donatori voluntari sunt urmatoarele:
Danemarca – 10%,
Anglia - 9%,
Olanda - 8 %,
Germania, Franta - 6%,
Italia, Ungaria - 4%,
Romania - 1%.
Aceste cifre arata ca, in Romania, populatia nu este inca informata suficient asupra necesitatii de a dona sange.

Centre de transfuzie din România

Se poate stoca sangele?

Sangele are o durata de viata limitata. Diferitele componente ale sangelui pot fi folosite in perioade cuprinse intre 5 zile si cativa ani.
- Trombocitele trebuiesc folosite in maxin 5 zile de la donare.
- Celulele rosii pot fi pastrate la rece pentru maxim 42 de zile. Celulele rosii inghetate pot fi pastrate pana la maxim 10 ani, dar datorita costurilor pe care le implica, doar o mica parte din rezerva de sange poate fi inghetata.
- Plasma este in general inghetata si se foloseste pe parcursul unui an.
Din cauza ca sangele este perisabil, este nevoie de donatii in fiecare zi.

Produs din sange Utilizare
Tot sangele Intervenţii chirurgicale, nou nascuti etc
Celule rosii Traume, anemie, intervenţii chirurgicale
Trombocite In timpul chimoterapiei pt. cancer
Plasma inghetata proaspata Transfuzii masive
Plasma Arsuri
Cryoprecipitate Hemofilie


Despre transfuzie
CURS DE PERFECŢIONARE PRIVIND TRANSFUZIA
MODUL 1 Transfuzia

Informaţii generale privind donarea de sânge:
Orice cetăţean roman cu domiciliul în România şi orice cetăţean al Uniunii Europene care are resedinta în România are dreptul de a deveni donator de sânge.
În România, donarea de sânge este anonima, voluntara şi neremunerată.
Orice persoana are dreptul de a primi materiale informative privind donarea de sânge.
Prin donator se înţelege orice persoana, în deplina stare de sănătate, care se poate supune regulilor prelevarii de sânge total şi componente sanguine de origine umană.
Donatorul de sânge cu donari regulate este acea persoana care în ultimii 2 ani a donat sânge şi/sau componente sanguine cu respectarea intervalului minim permis între doua donari consecutive în cadrul aceluiaşi centru de transfuzie.
Donarea de sânge se efectuează în instituţiile medicale de profil autorizate pentru organizarea colectei.
Orice persoana are dreptul de a primi materiale informative privind donarea de sânge.
Orice donator are dreptul sa primească, la cerere, un buletin de analiza cu rezultatele testelor efectuate.
În cazul depistarii unor rezultate patologice în urma efectuării controlului biologic al sângelui donat, donatorul respectiv are dreptul sa fie informat şi sa primească consiliere din partea unei persoane responsabile desemnate în acest scop din cadrul instituţiilor de profil. In această situaţie,istituţia de specialitate la care donatorul a efectuat donarea are obligaţia sa notifice donatorul,cu asigurarea confidenţialităţii asupra informaţiilor privind starea de sănătate a donatorului, atât în cazul notificării, cat şi al şedinţei de consiliere.
Drepturile donatorului:
1. Donatorii de sânge cu donari regulate au dreptul sa efectueze anual, gratuit, un examen radiologic pulmonar şi un examen biologic extins, la recomandarea instituţiei de profil unde sunt înregistraţi ca donatori, în baza documentelor care atesta statutul de donator de sânge cu donari regulate.
2. Donatorii de sânge cu donari regulate au dreptul sa efectueze anual şi în alte ocazii justificate medical un examen cardiologic în vederea depistarii unor eventuale afecţiuni care ar contraindica donarea de sânge.
3. Donatorii de sânge cu donari regulate au dreptul la tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colecta, în cazul depistarii unui deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donarilor repetate de sânge.
4. Donatorii de sânge pot primi insigne, diplome, obiecte inscriptionate cu mesaje de promovare a donarii de sânge de la instituţiile de profil.
5. Donatorul de sânge are dreptul sa primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă, următoarele:
a) 7 tichete de masa pentru produse alimentare, eliberate de instituţia de profil;
b) o zi libera de la locul de munca, în ziua donarii, în cazul donatorilor de sânge salariaţi; o zi scutire de frecventa, în ziua donarii, în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor;
c) decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donarii între localitatea de domiciliu/resedinta înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde isi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioada de o luna.
Drepturile donatorilor vor fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.
Obligatiile donatorului:
1. Orice persoana care isi exprima intenţia de a dona sânge sau componente sanguine are următoarele obligaţii:
a) sa nu consume băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea prezentării pentru donare de sânge la instituţiile de profil;
b) sa prezinte buletinul/cartea de identitate/permisul de conducere valabil/valabilă sau pasaport;
c) sa aibă un comportament civilizat, respectuos fata de personalul medical şi fata de ceilalţi donatori de sânge, pe toată perioada prezentei sale în instituţia de profil în care efectuează donarea de sânge;
d) sa citească materialele informative privind donarea de sânge, sa solicite, la nevoie, explicaţii personalului medical de specialitate privind informaţiile citite şi sa isi dea consimţământul, confirmat prin semnatura, pentru iniţierea procedurii de selecţie şi a recoltarii de sânge;
e) sa răspundă cu sinceritate intrebarilor personalului medical şi celor din chestionarul donatorului, cu ocazia fiecărei prezentări pentru a dona sânge, fără a ascunde informaţii referitoare la antecedentele sale fiziologice sau patologice, la comportamentul sexual şi social, chiar dacă acestea ar conduce la excluderea de la donarea de sânge;
f) sa respecte toate indicaţiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de stabilire a eligibilităţii sale ca donator de sânge;
g) sa respecte decizia medicului responsabil cu selecţia donatorilor de sânge, referitoare la eligibilitatea sa ca donator de sânge, în cazul în care acesta stabileşte o excludere definitiva sau temporară la donare;
h) sa respecte intervalul minim legal între doua prezentări succesive pentru donare sau, după caz, programarea facuta de medicul responsabil şi înscrisă în carnetul de donator, privind data următoarei prezentări pentru a dona sânge.
2. Orice persoana care a fost admisă ca donator de sânge sau componente sanguine pe baza rezultatelor procedurii de selecţie are următoarele obligaţii:
a) sa aibă un comportament civilizat, respectuos fata de personalul medical şi fata de ceilalţi donatori de sânge, pe toată perioada desfăşurării procedurii de donare de sânge şi postdonare, pana la părăsirea instituţiei;
b) sa răspundă cu sinceritate intrebarilor personalului medical din sala de recoltare sau din sectoarele postdonare;
c) sa respecte toate indicaţiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de donare de sânge şi postdonare;
d) sa informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn sau oricărei modificări a stării generale, apărute în cursul donarii sau postdonare, pana la părăsirea instituţiei;
e) sa informeze direct sau telefonic instituţia de profil în care a efectuat donarea de sânge asupra oricărei modificări a stării de sănătate, survenită postdonare, în zilele subsecvente donarii de sânge;
f) sa urmeze tratamentul substitutiv cu fier conform recomandarii medicului responsabil cu selecţia donatorilor;
g) sa se prezinte la medicul de familie sau la medicul specialist, la recomandarea scrisă a instituţiei de profil la care a donat sânge, pentru a fi luată în evidenta sau pentru investigaţii medicale în scopul diagnosticarii, în cazul depistarii ori suspectarii unor situaţii patologice;
h) sa informeze, cu documente medicale doveditoare, instituţia de profil la care a donat sânge asupra rezultatelor investigatiilor medicale efectuate în situaţiile prevăzute la lit. g), pentru stabilirea menţinerii calităţii de donator de sânge; în caz contrar, aceasta va fi suspendată pana la stabilirea oportunităţii recalificarii sale ca donator de sânge;
i) sa efectueze anual un examen radiologic pulmonar, cardiologic şi biologic extins, la recomandarea medicului responsabil cu selecţia donatorilor din instituţia de profil, şi sa prezinte rezultatele pentru a fi înregistrate în dosarul de donator, ce cuprinde evaluarea stării sale de sănătate.
Instituţiile medicale de profil în care se efectuează donarea de sânge au obligaţia sa asigure informarea persoanelor care se prezintă pentru a dona sânge asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, înaintea initierii procedurii de selecţie.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare