Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Membri ai asociatiei pacienti protejati

Membrii pacienţi protejaţi sunt persoane care s-au înscris în asociaţie cu scopul de a fi protejaţi şi reprezentaţi, în limitele scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.
Prin pacient protejat se întelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate, care beneficiează de drepturile prevăzute de lege privind drepturile pacientului, precum şi de drepturile prevăzute de statutul asociaţiei.
Membrii pacienţi protejaţi pot activa, dupa caz, în mod voluntar sau platit, sub diverse forme, în limitele legii şi ale statutului, la activităţile asociaţiei.
Pierderea calităţii de membru pacient protejat se face la cererea titularului sau prin retragerea calităţii de către asociaţie, în cazul nerespectării statutului sau a regulamentului asociaţiei.

Membrii - pacienţi reprezentaţi au urmatoarele drepturi:
 • să li se reprezinte interesele legitime în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societaţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, precum şi în fata autorităţilor publice de orice fel şi a instantelor de judecată, în legatura cu urmatoarele plângeri:
 • cazurile de malpraxis;
 • plângeri legate de practici ale furnizorilor de servicii medicale care sugerează, condiţionează sau impun suportarea costurilor de către pacient a produselor şi/sau serviciilor medicale care sunt cuprinse în listele de decontări ale caselor de asigurări de sănătate;
 • calitatea necorespunzătoare a serviciilor medicale;
 • imposibilitatea de a beneficia de un serviciu pe care este îndreptăţit să îl primească pacientul;
 • întârzieri care puteau fi evitate;
 • nerespectarea unor proceduri care se impuneau;
 • explicarea deficitară a deciziilor luate;
 • plângeri legate de asistenţa sau tratamentul oferite de medici, asistenţi medical sau alt personal din domeniul sanitar;
 • plângeri legate de medicii de familie, dentişti, farmacişti sau medici specialişti din ambulatoriul de specialitate;
 • plângeri legate de comunicare şi accesul la informaţiile de ordin medical care nu sunt confidenţiale;
 • plângeri legate de încălcarea prevederilor legale privind informaţiile medicale şi la dreptul la confidenţialitatea acestor informaţii şi a viaţii private a pacientului, precum şi prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de pacient;
 • alte drepturi prevazute le lege.
 • să fie protejaţi prin mijloace legale impotriva nerespectarii drepturilor lor de catre cei care asigura îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediul înconjurător, sau să le pună viata în pericol;
 • să fie informaţi corect despre legislaţia şi drepturile prevazute de lege cu privire la asigurarea îngrijirii de sănătate, îngrijirii terminale, intervenţiilor medicale, serviciilor comunitare şi serviciilor conexe actului medical, precum şi despre accesul la produsele şi serviciile de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeana;
 • să fie informaţi corect cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeana;
 • să beneficieze de acţiuni din partea Asociaţiei, prin mijloace legale, pentru acordarea unor facilitaţi de ordin social, inclusiv pentru asistenta juridica, pentru pacienţii aflaţi în dificultate;
 • să beneficieze de asistenta juridica consultativa, inclusiv în vederea soluţionării litigiilor prin cabinete de avocat sau societaţi specializate agreate de asociaţie, contra cost sau gratuit dupa caz, în scopul repararii prejudiciilor suferite de pacienţi, în cazul utilizării produselor şi serviciilor de sănătate necorespunzătoare;
 • să beneficieze de analize şi masuri concrete în cadrul soluţionării sesizărilor formulate de pacienţi catre asociaţie, cu privire la produsele şi serviciile de sănătate oferite de furnizori;
Membrii - pacienţi reprezentaţi au urmatoarele obligatii:
 1. să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
 2. să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
 3. să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită şi cunoscută în ceea ce priveste starea sa de sănătate, asigurarea îngrijirii de sănătate, intervenţiile medicale şi serviciile conexe actului medical de care a beneficiat sau beneficiază;
 4. să sesizeze în timp util Asociaţia de orice încalcare a drepturilor sale în calitate de pacient, sau ale drepturilor altor pacienţi, în general, prevăzute de legislaţia din România şi de reglementările la nivelul Uniunii Europene, săvarsite de către cei care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediului înconjurător, sau să le pună viaţa în pericol;
 5. să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă obligatiile însuşite;
 6. să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii asociatei, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de asociaţie pentru acoperirea prejudiciului cauzat.
Asociaţia poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea unor activităţi promovate de Asociaţie, premii şi recompense constând în: premii în bani, obiecte, servicii etc.
Recunoaşterea activităţii depusă de orice persoană fizică sau juridică, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general, precum şi în slujba Asociaţiei se face prin acordarea de către Consiliul director a diplomelor de excelenţă, diplomelor de onoare, diplomelor de merit etc:

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare