Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Membri de onoare

Titlul de Membru de onoare se acordă persoanelor care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor pacienţilor, celor care au contribuţii remarcabile la dezvoltarea sistemului de sănătate, celor care au avut realizări remarcabile privind aplicarea şi dezvoltarea unor proceduri medicale şi a unor tehnologii privind asigurarea sănătăţii pacienţilor.
Membrii cu titlul de onoare sunt înscrişi în Cartea de Onoare a Asociaţiei.
Conferirea titlului de Membru de onoare al Asociaţiei este de competenţa Consiliului director şi se face prin nominalizare acceptata de persoana în cauză, la propunerea oricărui membru al Asociaţiei.
Pierderea calităţii de membru cu titlul de onoare se face la cererea titularului sau la retragerea de către asociaţie a acestui titlu.

Membri de onoare au urmatoarele drepturi:
 • să beneficieze de drepturile prevăzute în statut pentru calitatea de pacient protejat;
 • să participe la dezbaterea tuturor problemelor asociaţiei şi să-şi exprime în mod liber punctul de vedere;
 • să fie angajati pe bază de contract sau conventie civilă, în limitele competentelor acestora şi ale necesitatilor Asociaţiei, pentru activitaţi desfaşurate în cadrul Asociaţiei;
 • să fie scutiti de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentand resurse patrimoniale ale Asociaţiei, după constituirea acesteia.
Membri de onoare au urmatoarele obligatii:
 • să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
 • să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
 • să fie prezent, personal sau prin delegaţie scrisă, la Adunarea Generală;
 • să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
 • să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită în statutul profesional;
 • să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă şi profesionalism obligatiile însuşite;
 • să respecte obligatiile prevazute de statut, în calitate de pacient protejat;
 • să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii societăţii, partenerilor sau membrilor săi; în acest caz, membrul respectiv va răspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.

Asociaţia poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea unor activităţi promovate de Asociaţie, premii şi recompense constând în: premii în bani, obiecte, servicii etc.
Recunoaşterea activităţii depusă de orice persoană fizică sau juridică, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general, precum şi în slujba Asociaţiei se face prin acordarea de către Consiliul director a diplomelor de excelenţă, diplomelor de onoare, diplomelor de merit etc:

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare