Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Membri sustinatori ai asociatiei

Membrii sustinatori ai asociaţiei, sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au exprimat în scris voinţa de sustinere în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor asociaţiei şi carora li s-a atribuit aceasta calitate în conditii statutare.
Membrii sustinatori ai asociaţiei pot fi şi persoanele fizice sau juridice autorizate care au competenţe atestate potrivit legii sau, dupa caz, abilităţi recunoscute de asociaţie, în domenii ce acopera realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.
Membrii sustinatori ai asociaţiei pot efectua prestatii în mod voluntar sau plătit, în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.
Atribuirea calitatii de membru sustinator este de competenţa Consiliului director şi se face în urma încheierii de protocoale, convenţii sau contracte privind prestaţiile efectuate în condiţiile legii.
Calitatea de Membru sustinator, poate fi cumulata cu orice alta calitate de membru al asociaţiei.
Pierderea calităţii de membru sustinator al asociaţiei se face la cererea titularului, cu un preaviz de 15 zile sau prin retragerea acestei calitati de către asociaţie, în cazul nerespectării statutului sau a regulamentului asociaţiei, precum şi în cazul expirarii tremenului sau încalcarii protocolului, convenţiei, contractului, privind prestaţiile efectuate pentru asociaţie sau în numele acesteia.

Membrii sustinatori ai asociaţiei au urmatoarele drepturi:
  • să beneficieze de drepturile prevăzute în statut pentru calitatea de pacient reprezentat, în cazul în care beneficiază şi de prevederile legale privind drepturile pacientului;
  • să fie angajaţi pe bază de contract sau conventii civile, în limitele competentelor acestora şi ale necesitatilor asociaţiei, pentru activitaţi desfaşurate în cadrul asociaţiei;
  • să fie scutiţi de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentand resurse patrimoniale ale asociaţiei.
Membrii sustinatori ai asociaţiei au urmatoarele obligatii:
  • să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
  • să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul asociaţiei;
  • să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
  • să anunţe în timp util asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită în statutul profesional;
  • să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă şi profesionalism obligatiile însuşite;
  • să respecte obligatiile prevazute de statut, în calitate de pacient protejat;
  • să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii societăţii, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare