Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Membrii A.N.P.P.

Categorii de membri:
  • membrii pacienţi protejaţi;
  • membrii cu titlul de onoare;
  • membrii susţinători;
  • membrii simpatizanţi;
  • membrii asociaţi;
  • membrii asociaţi fondatori.

CUM DEVIN MEMBRU AL ASOCIAŢIEI?

Pot fi membri ai asociaţiei persoane sănătoase sau bolnave, fără discriminare, cetăţeni români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi persoane juridice, după caz, care acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

Calitatea de membru al asociaţiei poate fi obţinută la cerere pentru următoarele categorii de membri:
  1. membri ai asociaţiei pacienţi protejaţi;
  2. membri ai asociaţiei susţinători;
  3. membri asociaţi;
  4. membri simpatizanţi.

Calitatea de membru al asociaţiei este atribuită de Consiliul de conducere al asociatiei şi se atestă prin certificat şi/sau diplomă în funcţie de categoria din care face parte.

Spre deosebire de celelalte categorii de membri, calitatea de membru asociat este atribuită în conditii speciale şi se validează de către Adunarea Generală a asociaţiei cu ocazia următoarei întruniri.

- pentru înscrieri apăsaţi aici -

Asociaţia poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea unor activităţi promovate de asociaţie, premii şi recompense constând în: bani, obiecte, servicii etc.

Recunoasterea activităţii depuse de orice persoană fizică sau juridică, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general, precum şi în slujba asociaţiei, se face prin acordarea de către Consiliul director a diplomelor de excelenţă, a diplomelor de onoare, a diplomelor de merit etc.

Acordarea premiilor, a recompenselor şi a diplomelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare