Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Membrii simpatizanti

Membrii simpatizanţi sunt persoane care s-au înscris în asociaţie, cu această titulatură şi pot activa în mod voluntar, sub diverse forme, în limitele legii, la activităţile Asociaţiei.
Membrii simpatizanţi pot activa în mod voluntar sau platit, sub diverse forme, în limitele legii şi a statutului, la activităţile Asociaţiei.
Pierderea calităţii de membru simpatizant se face la cererea titularului.
Asociaţia poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea unor activităţi promovate de Asociaţie, premii şi recompense constând în: premii în bani, obiecte, servicii etc.
Recunoaşterea activităţii depusă de orice persoană fizică sau juridică, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor pacienţilor în general, precum şi în slujba Asociaţiei se face prin acordarea de către Consiliul director a diplomelor de excelenţă, diplomelor de onoare, diplomelor de merit, etc;

Acordarea premiilor, a recompenselor şi a diplomelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.

Membrii simpatizanţi au urmatoarele obligatii:
  1. să manifeste loialitate faţă de asociaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi asociaţii din ţară şi străinătate;
  2. să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul Asociaţiei;
  3. să anunţe în timp util Asociaţia de orice modificare sau schimbare intervenită şi cunoscută în ceea ce priveste starea sa de sănătate, asigurarea îngrijirii de sănătate, intervenţiile medicale şi serviciile conexe actului medical de care a beneficiat sau beneficiază;
  4. să sesizeze în timp util Asociaţia de orice încalcare a drepturilor sale în calitate de pacient, sau ale drepturilor altor pacienţi, în general, prevăzute de legislaţia din România şi de reglementările la nivelul Uniunii Europene, săvarsite de către cei care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediului înconjurător, sau să le pună viaţa în pericol;
  5. să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă obligatiile însuşite;
  6. să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii asociatei, partenerilor sau membrilor săi. În acest caz, membrii respectivi vor răspunde faţă de asociaţie pentru acoperirea prejudiciului cauzat.

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare