Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

pentru o reală protecție a pacienților
logo APSR

Reprezentare pacienti

Unul din obiectivele noaste importante este reprezentarea intereselor legitime ale pacienţilor din România, membri ai Asociaţiei, prin mijloace legale, în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societăţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical.
În cazurile în care nu este posibilă solutionarea problemelor pacienţilor pe căi amiabile Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor acordă asistenţă juridică consultativă sau, după caz, reprezentare în vederea soluţionării litigiilor prin cabinete de avocat, experţi sau societăţi specializate agreate de Asociaţie, în scopul reparării prejudiciilor suferite de pacienţi prin utilizarea produselor şi serviciilor de sănătate necorespunzătoare.

Asociaţia Naţională pentru protecţia Pacienţilor oferă sprijin real pacienţilor şi familiilor acestora, membri al asociaţiei, prin reprezentarea intereselor lor legitime în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societăţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, precum şi în faţa autorităţilor publice de orice fel şi a instanţelor de judecată, în legătură cu următoarele plângeri:
 • cazurile de malpraxis;
 • plângeri legate de practici ale furnizorilor de servicii medicale care sugerează, condiţionează sau impun suportarea costurilor de către pacient a produselor şi/sau serviciilor medicale care sunt cuprinse în listele privind decontări ale caselor de asigurări de sănătate;
 • condiţionarea sau amânarea actului medical de primirea de bani sau alte foloase;
 • calitatea necorespunzătoare a serviciilor medicale;
 • imposibilitatea de a beneficia de un serviciu pe care este îndreptăţit să îl primească pacientul;
 • întârzieri care puteau fi evitate;
 • nerespectarea unor proceduri care se impuneau;
 • explicarea deficitară a deciziilor luate;
 • plângeri legate de asistenţa sau tratamentul oferite de medici, asistenţi medicali sau alt personal din domeniul sanitar;
 • plângeri legate de medicii de familie, dentiştii, farmaciştii sau medicii specialişti din ambulatoriul de specialitate;
 • plângeri legate de comunicare si accesul la informaţiile de ordin medical care nu sunt confidenţiale;
 • plângeri legate de încălcarea prevederilor legale privind informaţiile medicale şi încălcarea dreptului la confidenţialitatea acestor informaţii şi a vieţii private a pacientului, precum şi prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de pacient;¨alte drepturi prevăzute de lege.

Asociaţia este o organizaţie nonguvernamentală, de drept privat, fără scop lucrativ, independentă, apolitică, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, înfiinţată prin voinţa de asociere a membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 din 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. Asociaţia funcţionează în baza înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Asociaţia este persoană juridică, reprezentativă, ce apără şi promovează drepturile pacienţilor din România, promovează programele de sănătate publică, produsele şi serviciile de sănătate realizate în România şi în Uniunea Europeană.
Asociaţia va acţiona pentru crearea unui climat propice care să asigure o protejare reală a intereselor legitime ale pacienţilor şi o promovare optimă a strategiilor şi programelor de sănătate publică, precum şi a produselor şi serviciilor de sănătate performante realizate în România şi în Uniunea Europeană.

Asociaţia are autonomie funcţională, organizându-se la nivel naţional şi judeţean, respectiv al mun. Bucureşti, funcţionând şi prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti.

"ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR" este constituită în memoria doamnei avocat VERA BARBU (1955 - 2007), fost pacient şi victimă a sistemului de sănătate deficitar din România şi unul din iniţiatorii constituirii acestei asociaţii.

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR este constituită în baza Sentinţei civile nr. 122 din 27.06.2008 a Judecătoriei Sectorului 3, Bucureşti, în Dosarul nr. 6954/2008. Asociaţia este înregistrată sub nr. 61/15.07.2008, Partea A, Secţiunea I, în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Cont IBAN deschis la Raiffeisen Bank SA, Agentia Camil Ressu,
RON – RO43 RZBR 0600 1071 1523,
EUR – RO42 RZBR 0600 1071 1541,
USD – RO15 RZBR 0600 1071 1542
Cod fiscal nr. 24276675

In memoriam

Vera Barbu
Vera Barbu (1955-2007)

Avizier

Sunteţi de acord cu înfiinţarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor ca autoritate independentă pentru controlul calităţii serviciilor de sănătate?
Sunteţi de acord cu proiectul de lege adoptat de Senatul României privind acordul prezumat de prelevare a organelor de la cadavru?
oBesityday

Autentificare